Блог

Предлагаю вашему вниманию актуальные ответы на самые распространенные вопросы, что касаются законодательства Украины.

Блог

Відсутність кадастрового номеру земельної ділянки не завжди є підставою визнання правочину недійсним.

Відсутність кадастрового номеру земельної ділянки не завжди є підставою визнання правочину недійсним.

У відповідності до ст. 125 ЗК України особа набуває право власності на земельну ділянку після її державної реєстрації.
У відповідності до ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК України наявність кадастрового номеру на земельну ділянку та її державна реєстрація є істотними умовами при укладенні договору купівлі-продажу будинку або його частини.
Однак, суди у своїх Постановах від 04.02.2019 року у справі №463/1696/15-ц та від 24.02.2020 року у справі №707/16,19 роблять висновок про те, що Закон не обмежує право власника на розпорядження своїм майном у вигляді будинку або його частки та суди зазначають, що при переході прав власності на будинок, переходить и право власності на земельну ділянку або її користування.
Слід мати на увазі, що відсутність кадастрового номеру та відсутність реєстрації на земельну ділянку свідчить про, що земельна ділянка не сформована та вона не є предметом цивільного обігу.
Отже, за таких підстав, набуття права власності на будинок та набуття права власності на земельну ділянку є окремими правовими діями і не обмежує право особи розпоряджатися своїм майном у вигляді будинку.
Таке ж саме роз’яснення міститься у Листі Міністерства Юстиції України від 15.12.2020 року №47/6.
Однак потрібно пам’ятати, що такі Листи не є нормативними актами і носять тільки інформаційний характер.
Щодо вищезазначених постанов суду, то вони стосуються спадкування та оспорювання договору дарування особою, чиї права порушені не були. Тому, такі обставини вимагають інших підстав оспорювання ніж тільки відсутність кадастрового номеру.
Тому, суди вмотивовано відмовляли у задоволенні касаційних скарг.

Суди при вирішенні спорів, і в пешу чергу це стосується Европейського Суду з прав людини, у справахз щодо вирішення майнових спорів, користуються наступними принципами:
По-перш за все, суди повинні встановити підстави набуття права власності особою на майно та їх законність.
У випадку встановлення незаконного набуття права власності, суди повинні встановити винуватість особи у цьому, її обізнаність в її незаконних діях та визнання права власності державою.
По-друге, у випадку вилучення такого майна за ініціативою держави, суд повинен встановити обґрунтованість вилучення, позовну давність, та підстави законності дій держави, як під час набуття права власності особою, так і під час вилучення майна.
По-третє, суди зобов’язані встановити відповідність вилученого майна збиткам понесеним особою, у випадку його вилучення, та розмір особистих вкладень особи в поліпшення цього майна, з прикладу чого визначитися з розміром компенсації.
Окрім того, суди повинні пам’ятати , що обіцянка держави, яка зафіксована у будь-якому Законі або підзаконному акті є майновим правом громадянина, який має право захисту від дій держави та право зобов’язання держави виконати свою обіцянку.
До Суду з прав людини має право звернутися тільки фізична особа-громадянин.
Держава або територіальна громада не має такого права, оскільки на державу покладається обов’язок виконання передбачених законом прав громадянина. Такий обов’язок покладено на відповідні державні органи, а громадянин має права, гарантовані державою и має право захищатися від її дій.
Такі загальні засади дії судів у будь-яких спорах з державою, державними органами, органами місцевого самоврядування та територіальними громадами.

«Начиная войну, ты всегда знаешь, как ее начать, но не можешь знать, как она закончится» Сунь Цзы

Сегодня Верховная Рада конституционным большинством проголосовала Закон об ограничении деятельности коллекторов и коллекторских агентств.
Отныне, им запрещается угрожать должнику, присылать соответствующие фото и видео, звонить более двух раз в день и позже 20-00 часов вечера, а так же представляться сотрудниками государственных служб.
Отныне, им вообще запрещается звонить или беспокоить третьих лиц, не связанных долговыми отношениями, но являющихся родственниками должника.
Контроль за деятельностью коллекторских агентств возлагается на Национальный Банк Украины.
За нарушение этих правил предусматривается штраф в пределах 100 000 грн.

Маршрутки уберут из городов

Маршрутки уберут из городов
Кабмин зарегистрировал законопроект № 4583, «цель которого в том, чтобы закончить со старыми маршрутками на городском транспорте», – пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что основными проблемными вопросами в сфере общественного транспорта являются:
• нехватка современных крупногабаритных, низкопольных транспортных средств;
• нестабильные графики движения;
• несовершенный механизм компенсации за перевозку льготников;
• уменьшение количества платежеспособных пассажиров.
Законопроект вносит изменения в действующие законы «Об автомобильном транспорте» и «О городском электрическом транспорте», которые устарели и не соответствуют нормам Евросоюза.
Прежде всего, услуга перевозки пассажиров определяется как общественно значимая, это меняет базовые принципы ее регулирования.
Вместо не всегда прозрачных конкурсов на маршруты будут закупать транспортную услугу через ProZorro. Города сами смогут определять цену и платить за километры, которые обслужены перевозчиком.
Вводятся новые меры воздействия на перевозчиков и нормы, регулирующие все аспекты предоставления общественно значимых услуг по перевозке пассажиров.
Все финансирование общественного транспорта будет осуществляться за счет местных бюджетов.

Физических лиц-предпринимателей ждут новые правила работы по использованию РРО (регистраторов расчетных операций).

Физических лиц-предпринимателей ждут новые правила работы по использованию РРО (регистраторов расчетных операций).
Юристы советуют вооружиться объяснениями самой Государственной налоговой службы и начать работать.
В первую очередь это важно для физлиц-предпринимателей, которые платят единый налог находясь на 2, 3, 4 группе налогообложения и занимаются следующими видами деятельности:
• реализуют технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту;
• реализуют лекарственные средства, изделия медицинского назначения и оказывающих платные услуги в сфере здравоохранения;
• реализуют ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.
Указанным плательщикам обязательно применять РРО уже с 1 января 2021 года.
А с 1.04.2021 круг плательщиков расширяется, и «фопам» со следующими видами деятельности можно начинать готовиться:
• реализацией товаров (предоставления услуг) через интернет;
• реализацией технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;
• реализацией лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения;
• розничной торговле бывшими в употреблении товарами в магазинах (группа 47.79 КВЭД);
• деятельностью ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, если такая деятельность является другой, чем определенная пунктом 11 статьи 9 Закона Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг»;
• деятельностью туристических агентств, туристических операторов;
• деятельностью гостиниц и подобных заведений временного размещения (группа 55.10 КВЭД);
• реализацией текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, утверждаемым Кабинетом Министров Украины.
«Кроме того, РРО должны были уже применять те предприниматели, годовой доход которых с начала календарного года превысил 1 млн. грн,
Плательщики 1-вой группы единого налога не применяют РРО вообще.
Ответственность за нарушение норм при использовании РРО:
• в случае первичного установления осуществления расчета без РРО, продавцов ожидает штраф в размере 10% от стоимости проданного товара;
• если налоговая зафиксирует указанное нарушение повторно, то штраф составит 50% от стоимости товара;
• если предприниматель забудет подать в контролирующий орган (т.е. налоговую) отчетность, связанную с применением РРО, РК (расчетных книг) и копий расчетных документов, его ждет штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (2270 * 30 = 68 100 грн);
• двадцать необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) за нарушение установленного порядка проведения расчетов через кассы предприятий, без оформления приходных и расходных кассовых ордеров;
• тридцать нмдг – если контрольную ленту не напечатано или не создано в электронной форме на РРО или обнаружено искажение данных о проведенных расчетных операциях;

Кабінет Міністрів України повідомляє: «Функції архітектурного нагляду повернуто Органам місцевого самоврядування»

Кабінет Міністрів України повідомляє: «Функції архітектурного нагляду повернуто Органам місцевого самоврядування»

На сайті Кабінету Міністрів України опубліковано дві постанови Уряду, прийняття яких було першим кроком завершального етапу реформи містобудівної сфери.
Постанова № 1339 від 16 грудня 2020 р. відновила дію постанови №553 «Про порядок Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю». Відтепер у органів місцевого самоврядування знову є повноваження здійснювати архітектурно-будівельний контроль.
Постанова № 1340 від 23 грудня 2020 р. «Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду» передбачає ліквідацію Державної інспекції містобудування і Державної сервісної служби містобудування. При цьому створюється Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ), як центральний орган виконавчої влади, що здійснюватиме архітектурно-будівельний контроль і нагляд у сфері містобудування без дозвільно-реєстраційних функцій.
Наступним кроком буде прийняття постанови, що змінить деякі регуляторні акти у сфері будівництва щодо ліцензування, дозвільних документів, прийняття об’єктів в експлуатацію, визначення порядку ведення контролю та нагляду. Саме цим документом інспекція ДАБІ буде позбавлена всіх функцій і остаточно перестане існувати.

Вступили в законную силу изменения в Налоговый кодекс Украины

Вступили в законную силу изменения в Налоговый кодекс Украины, в соответствии с которыми предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения, разрешено сдавать в аренду жилые и нежилые помещения площадью соответственно 300 кв.м. и 900 кв.м. Раннее эта площадь была ограничена соответственно 100 кв.м. жилой площади и 300 кв.м. нежилой площади.
Предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, сдавая помещения в границах этих площадей, т.е. 300 кв.м. и 900 кв.м. оплачивают налоги за всю площадь по упрощенной системе.
Если же лицо, не являющееся предпринимателем, сдает в аренду жилые и нежилые помещения и об этом стало известно налоговой администрации, то такой гражданин может быть привлечен как к уголовной ответственности за незаконное занятие предпринимательской деятельностью, так и подвергнут штрафу.

Почти 37 лет назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С-178».

Почти 37 лет назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С-178». В нее врезалось рефрижераторное судно, которое вел нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал… лёжа. Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
По большому счету, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора-13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С-178» в бухту Золотой Рог, почему-то забыв передать на нее информацию о выходящем судне…
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3-го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов. Командование принял старший помощник – капитан-лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ-5 капитан-лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА-59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало… Тем временем командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух… Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет. Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчиненных, вернуть им надежду на лучшее… Построив в кромешной тьме личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью…
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке). Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже болели все поголовно.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке-спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков. Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна…
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С-178» Сергей Кубынин. И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм… Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого! Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув операцию! Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность… Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки… По-настоящему он пришел в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились-таки к барокамере…
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой»…
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С-178». Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет-таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан-лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К-429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела…
Сегодня мало кто знает об этом подвиге… И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина! Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго-Западного округа Москвы. Он по-прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!

Цены на проезд вырастут: когда и сколько придется платить

Перевозчики обещают подорожание проезда в конце зимы или в начале весны

Транспортные компании уже анонсировали рост до 12 грн

После январского локдауна проезд в транспорте может подорожать в 1,5 раза. О таком намерении уже заявили целый ряд перевозчиков, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на генерального директора компании «Транс Групп» Владимира Назаренко.

Отмечается, что в Киеве транспортные компании уже анонсировали рост цен с 8 до 12 грн.

Назаренко, предприятие которого осуществляет перевозки по 13 городскими и междугородними маршрутам, назвал несколько причин для повышения цены на проезд:

количество пассажиров из-за карантина упало на 40-50%;
перевозчиков обязали бесплатно перевозить дополнительных льготников;
маршрутчики должны установить валидаторы для единого билета.
«Мы вели переговоры с властями, чтобы нам компенсировали убытки: перевозки льготных категорий пассажиров и первый локдаун. Но до сих пор переговоры успехом не увенчались, – говорит Владимир Назаренко. – Также у нас есть обязательства по обновлению подвижного состава. Мы обратились к властям, чтобы нам перенесли сроки закупок состава ближе к дате окончания карантина, но в этом тоже отказали. Плюс ко всему вскоре мы должны установить валидаторы (устройство для проверки проездных документов, – ред.) Для единого билета».

По словам Назаренко, только валидаторы, будут стоить 50-60 тыс. грн на один автобус (маршрутку).

В Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области уверены: необходимость повышения цен действительно назрела, но поднимать этот вопрос будут в начале февраля, а это значит, что цена может вырасти не раньше марта.

«В январе это будет фактически работа в убыток, – говорит глава Ассоциации Игорь Моисеенко. – Часть предприятий снова закроется, возить некого будет. Продержимся этот период, подсчитаем убытки, разработаем обоснования тарифа. Будем стараться не повышать цену. Но если повышать, то не существенно, в среднем до 10 грн».

Согласно закону, организацией пассажирских перевозок занимаются органы местного самоуправления. Это означает, что цены на перевозку также должны устанавливать или хотя бы согласовывать, в органах местной власти.

Где и как повышают цены: регионы опережают столицу
Перевозчики Сум еще 10 декабря обратились к местным властям с просьбой поднять цену проезда на период карантина с 7 до 9 грн. Ведь согласно ограничениями, можно возить пассажиров только на сидячих местах, а соответственно – прибыль меньше.

В Черновцах за время карантина цену успели поднять дважды. Еще в конце мая проезд там подорожал с 5 грн до 7 грн. А в конце октября цену решили повысить вдвое – до 15, а на некоторых маршрутах и до 20 грн. Тогда уже вмешалась мэрия и заставила перевозчиков снизить стоимость до 7 грн.

Как сообщалось, в Киеве в первом квартале 2021 года подорожания проезда в общественном транспорте не будет, пообещал заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

В Украине поднялся налог на «лишние» квадратные метры Стало известно, сколько нужно платить за недвижимость площадью свыше 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир

В Украине поднялся налог на «лишние» квадратные метры
Стало известно, сколько нужно платить за недвижимость площадью свыше 120 квадратов для домов и 60 метров для квартир

С 1 января в Украине повышен максимальный налог на квадратные метры, которые превышают установленную норму. Об этом сообщает «Минфин».

Теперь за каждый «лишний» квадратный метр придется заплатить 70,8 грн, а не 62,5 грн, как было в 2020 году.

Повышенная ставка налога применяется к недвижимости, площадь которой превышает 120 квадратных метров для дома и 60 квадратных метров для квартиры. Так, к примеру, если квартира имеет площадь 70 кв. м., повышенная ставка применяется к 10 кв. м. выше нормы.

В 2020 году за квартиру, площадью 80 кв. м. (20 кв. м. выше нормы) нужно было заплатить 1250 грн, в 2021 придется выложить 1416 грн.

В 2021 году нужно будет заплатить за 2020 год. Каждому владельцу «лишней» недвижимости квитанция должна прийти до 1 июля. Время на оплату — 60 дней с момента получения квитанции.