Забороняється відчуження майна на яке не набуте право власності

Ст. 331 ЦК України встановлюється момент набуття права власності на новостворене майно, річ, нерухоме майно.

Право власності у такому випадку на новостворене нерухоме майно набувається з моменту закінчення будівництва цього майна

Але якщо Закон передбачає прийняття об’єкту до експлуатації та державну реєстрацію права власності, то право власності виникає відповідно з моменту прийняття до експлуатації та з моменту реєстрації права власності. До цього часу новостворене майно є сукупністю будівельних матеріалів.

Частина 2 ст. 376 ЦК України визначає, що особа не набуває права власності на самочине будівництво.

Самочинне будівництво повинно відповідати деяким критеріям.

Перш за все таке нерухоме майно повинно бути побудоване на земельній ділянці відведеній для цього та на земельній ділянці відповідного цільового призначення. Якщо земельна ділянка не відведена для цього, то це є самочинним будівництвом.

Самочинним будівництвом також є будівництво без відповідного проекту, порушення будівельних норм та інше. Повний перелік таких вимог визначається у Постанові пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  «Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва )» №6 від 30.03.2012 року.

У будь-якому випадку до отримання дозвільних документів, прийняття до експлуатації у відповідних випадках та державної реєстрації права власності будь-яке нерухоме майно побудоване самочинно є сукупністю будівельних матеріалів.

Тому відчуження такого майна за будь-яким договором забороняється та якщо такий договір існує або був складеним, то він є нікчемним, оскільки особа, яка відчужила це майно не набула на нього право власності.

Те ж саме стосується такого майна у тих випадках, коли підстава набуття права власності у подальшому відпала, тобто у випадку скасування рішень про прийняття будинку до експлуатації, рішень про державну реєстрацію та інших рішень за якими було набуто право власності на підставі яких у подальшому було відчужено майно.

Такий правовий висновок робиться у Постанові КЦ ВС від 16 березня 2020 року (справа №712/8316/18).

Константин Кудрик

Оставить ответ